Spletna izložba

NAZIV OPERACIJE: Akademija za uspešno prodajo in varen nakup
AKRONIM OPERACIJE: Spletna izložba
TRAJANJE OPERACIJE: avgust 2022 - maj 2023
SKUPNA VREDNOST OPERACIJE: 28.843,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 22.872,00 EUR
Cilji operacije
- Pripraviti lokalnim ponudnikom celovito reiitev s področja vizualne komunikacije in marketinga.
- Prispevati k boljši izobraženosti lokalnih ponudnikov o pomembnosti in koristnosti vizualne komunikacije in marketinga pri vsakdanjem poslovanju.
- Doprinesti k  večji osveščenosti lokalnih prebivalcev, potrošnikov, o pasteh sodobnega marketinga in varnosti spletnega nakupovanja.

Izzivi
- Neizpolnjevanje pogojev za kandidiranje na razpise za mlada podjetja, posameznike, kmetije z dopolnilno dejavnostjo (lokalni ponudnik).
- Pomanjkanje znanja o koristnosti in pomembnosti vizualne komunikacije in marketinga lokalnega ponudnika.
- Premajhno zavedanje lokalnega prebivalstva (potrošnikov) o pasteh sodobnega marketinga in varnosti na spletu, povezane s prodajo in oglaševanjem.

Glavne aktivnosti
- Animiranje lokalnih ponudnikov in izvedba delavnic usposabljanj.
- Analiza lokalnih ponudnikov in priprava celovitih rešitev (CGP, spletna stran in video vsebine).
- Usposabljanje potrošnikov, izdelava video vsebin o osveščanju

Pričakovani učinki operacije
- Priprava in izvedba 3 sklopov izobraževanj/usposabljanj za lokalne ponudnike.
- Priprava in izdelava 5 video prispevkov z najbolj perečimi problemi in pastmi spletnih nakupov.
- Priprava celovite vizualne komunikacije in marketinga za tri izbrane ponudnike (ponudnik 1: celostna grafična podoba, ponudnik 2: spletna stran, ponudnik 3: promocijsko-produktni video).

Povezave
Evropska unija - Evropski strukturni in investicijski skladi:
www.eu-skladi.si

LAS Prlekija:
www.las-prlekija.com