Naziv: Okoljski kažipot po Goričkem
Akronim: GO pot
Trajanje operacije: julij 2021 – maj 2023
Skupna vrednost projekta: 50.301,48 EUR

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 40.091,51 EUR

Biotska raznovrstnost v zaselkih Goričkega da pridih neokrnjenosti, katero je potrebno varovati. Turisti, obiskovalci ter drugi izletniki, ki se potepajo po Goričkem, naletijo na vrsto različnih interpretacij okoljske infrastrukture.
Večinski del Goričkega spada pod Krajinski Park Goričko ter v območje Nature 2000, ki imata svoje predpise in navodila o označevanju varovanih območij. Z operacijo Okoljski kažipot po Goričkem želimo poenotiti okoljsko infrastrukturo na območju LAS Goričko, ki bo skladna z navodili označevanj v Naturi 2000.

Analiza stanja območja LAS Goričko, kjer bo zajetih 11 občin, bo dala sliko trenutnega stanja interpretacijske infrastrukture, med drugim tudi identificirala njene skrbnike.  Na osnovi analize se bo pripravil priročnik za občine o interpretacijski infrastrukturi ter 5 idejnih načrtov za 5 občin, ki bodo vsebovali okoljevarstvene sklope (varovana območja: vode, živali, rastlin).

Skozi operacijo se bo izvedla tudi interaktivna informacijska tabla ter urbana parkovna oprema. Ob glavnem vhodu v stavbo dvorca bo partner RIS Dvorec Rakičan na zid postavil interaktivno informacijsko tablo, ki bo omogočala kontinuiran prikaz poljubnih interaktivnih vsebin. Uporabnikom bodo na voljo informacije o naravni raznovrstnosti parka, zgodovini parka ter urbani parkovni opremi in njeni lokaciji v grajskem parku dvorca Rakičan.

V okviru urbane parkovne opreme bodo postavljene bodo nove, inovativne ter atraktivne klopi z namenom ohranjanja kulturne in naravne dediščine grajskega parka.

Okoljski kažipot po Goričkem bo priložnost tudi za animacijske lokalne vodnike, ki se bodo seznanili z varovanim okoljem ter z označbami na Goričkem. 

Operacija zagotavlja trajnost, saj bodo pripravljeni idejni načrti za občine, ki jih bodo lahko ob finančnih naložbah umestili v njihovo okolje. 

Projekta ideja je pomembna za LAS območje, saj zajema celotno območje LAS 11 občin, Krajinski park Goričko ter Naturo 2000. Z poenotenjem okoljske infrastrukture bomo pozitivno vplivali na sklop biodiverzitete predvsem pa z ozaveščanjem in informiranjem o bogati biodiverziteti različnim deležnikom v Pomurju. Projektne aktivnosti so naravnane v smer izboljšanja odnosa ljudi do zavarovanih območij.

Cilji operacije:
> Poenotenje interpretacijske infrastrukture na območju LAS Goričko, kjer želimo doprinesti celotni pokrajini enoten označevalski izgled ob predpisih Natura 2000 in Krajinskega parka Goričko.
> Interaktivna informacijska tabla ter urbana parkovna oprema  kot prikaz naravne in kulturne dediščine
> Animiranje lokalnih vodnikov za poznavanje varovanega območja, kot povezovanje narave z naravno in kulturno dediščino

Rezultati operacije:
> E-turistični program z varovanimi območji ob kulturni in kulinarični danosti območja
> Izvedba dveh animacijskih delavnic
> Izvedba izleta za osnovnošolce, t.i. Izlet k biodiverziteti
> Priročnik o poenotenju okoljske infrastrukture s 5 idejnimi načrti urbane opreme za 5 občin
> Kratka oddaja o biodiverziteti
> Natečaj za »NAJ fotko«
> Facebook stran in Instragram profil
> Igra spomin s slikami biodiverzitete z območja LAS Goričko

Podjetje Bluecam studio, Boštjan Flegar s.p. v projektu sodeluje kot partner in izvaja sledeče aktivnosti:
> Izdelava Priročnika o poenotenju okoljske infrastrukture s 5. idejnimi načrti urbane opreme za 5 občin

Spletna stran Evropske komisije:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: 
https://skp.si