Prleška vandranja

PRLEŠKA VANDRANJA - Povandraj z nami - KLIK

NAZIV OPERACIJE: Po poteh zakladov Prlekije
AKRONIM OPERACIJE: Prleška vandranja
TRAJANJE OPERACIJE: marec 2021 - avgust 2022
SKUPNA VREDNOST OPERACIJE: 75.441,91 EUR

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 49.970,46 EUR

NAMEN OPERACIJE: Glavni namen operacije je kreiranje in plasiranje novega turističnega produkta, ki  preko pripravljenih doživljajsko-avanturističnih izletniških namigov, razkrije manj znane in morda sploh neznane zgodovinske, kulturne in naravne značilnosti območja LAS Prlekija.

LOGOTIP/SIMBOL OPERACIJE

lZZIVI
> Vse bolj zahtevne potrebe občasnih ali večkratnih turistov/izletnikov
> Pomanjkanje specifične turistične ponudbe (s poudarkom na raziskovanju  in avanturizmu) za manjše skupine na območju LAS Prlekija
> Slabša prepoznavnost območja LAS Prlekija kot destinacije za preživljanje aktivnega turizma

CILJI
> lzboljšanje klasične turistične ponudbe na območju LAS Prlekija z vpeljavo doživljajsko-avanturistične komponente
> Udeležencem predstaviti manj znane kulturne, naravne, zgodovinske in etnografske značilnosti območja
> Prispevati k promociji območja LAS Prlekija po Sloveniji

AKTIVNOSTI
> lzdelava in izvedba doživljajskih turistično-raziskovalnih paketov "Prleška vandranja" na območju LAS Prlekija
> Oblikovanje spletnega portala za potrebe promocije in vzdrževanja stikov z uporabniki paketov "Prleška vandranja"
> lzdelava in objava štirih tematskih filmov (in desetih video klipov za skrite kotičke)
> Nabava specifične opreme za potrebe operacije
> Promocija operacije

UČINKI
> Ustvarjen nov turistično-doživljajski produkt (paket "Prleška vandranja"), ki bo povečal prepoznavnost LAS Prlekije tudi izven meja regije
> Z vzpostavitvijo digitalnih in praktičnih mehanizmov spremljanja kvantitativnih in kvalitativnih mnenj o turistični ponudbi na območju LAS Prlekija (spletni portal) bomo vsaj delno multiplikativno vplivali na ekonomijo na območju LAS Prlekija, ki se bo morala prilagajati trenutnim trendom v turizmu in izletništvu

POVEZAVE: