Prleška vandranja

NAZIV OPERACIJE: Po poteh zakladov Prlekije

AKRONIM OPERACIJE: Prleška vandranja

UKREP/PODUKREP: M19.2 - Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lpkalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

TRAJANJE OPERACIJE: marec 2021 - avgust 2022

NAMEN OPERACIJE: Glavni namen operacije je kreiranje in plasiranje novega turističnega produkta, ki  preko pripravljenih doživljajsko-avanturističnih izletniških namigov, razkrije manj znane in morda sploh neznane zgodovinske, kulturne in naravne značilnosti območja LAS Prlekija.

LOGOTIP/SIMBOL OPERACIJE

lZZIVI

 • Vse bolj zahtevne potrebe občasnih ali večkratnih turistov/izletnikov
 • Pomanjkanje specifične turistične ponudbe (s poudarkom na raziskovanju  in avanturizmu) za manjše skupine na območju LAS Prlekija
 • Slabša prepoznavnost območja LAS Prlekija kot destinacije za preživljanje aktivnega turizma

CILJI

 • lzboljšanje klasične turistične ponudbe na območju LAS Prlekija z vpeljavo doživljajsko-avanturistične komponente
 • Udeležencem predstaviti manj znane kulturne, naravne, zgodovinske in etnografske značilnosti območja
 • Prispevati k promociji območja LAS Prlekija po Sloveniji

AKTIVNOSTI

 • lzdelava in izvedba doživljajskih turistično-raziskovalnih paketov "Prleška vandranja" na območju LAS Prlekija
 • Oblikovanje spletnega portala za potrebe promocije in vzdrževanja stikov z uporabniki paketov "Prleška vandranja"
 • lzdelava in objava štirih tematskih filmov (in desetih video klipov za skrite kotičke)
 • Nabava specifične opreme za potrebe operacije
 • Promocija operacije

UČINKI

 • Ustvarjen nov turistično-doživljajski produkt (paket "Prleška vandranja"), ki bo povečal prepoznavnost LAS Prlekije tudi izven meja regije
 • Z vzpostavitvijo digitalnih in praktičnih mehanizmov spremljanja kvantitativnih in kvalitativnih mnenj o turistični ponudbi na območju LAS Prlekija (spletni portal) bomo vsaj delno multiplikativno vplivali na ekonomijo na območju LAS Prlekija, ki se bo morala prilagajati trenutnim trendom v turizmu in izletništvu

POVEZAVE: