Gorički travniki
(kratki dokumentarni film)

Gorički travniki

Projekt "Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000"
Podprto z donacijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
kratki dokumentarni video

Video je v celoti produkt Bluecam studia:
ideja
scenarij
produkcija
režija
snemanje
montaža