Video storitve

Opravimo celotno produkcijo. Od ideje do zadnjega reza.

Priprava scenarija

Da bi razvili zgodbo, ki bo privlačna ciljni publiki in jo uspeli preliti v video, je potrebno najprej izdelati sinopsis in scenarij. Sinopsis je kratek opis, kaj se v videu dogaja. Scenarij pa vsebuje podroben opis vsakega prizora in lahko tudi že ideje za montažo. Pred izdelavo scenarija se posvetujemo z naročnikom in upoštvamo njegove želje in zahteve.

Priprava lokacije snemanja

Glede na želje in zahteve naročnika izberemo najprimernejšo lokacijo snemanja. Poskrbimo za pripravo scene, primerno osvetlitev in vse ostale elemente, potrebne za snemanje kakovostnega videa.

Snemanje iz zraka

Snemanje iz zraka omogoča prikaz iz perspektive, ki je sicer človeku nedosegljiva. Omogoča spektakularne posnetke in drugačen pogled na svet.

Oglejte si posnetke iz zraka!

Zajem in montaža zvoka

Nekateri filmski ustvarjalci menijo, da zvok predstavlja polovico filma. Zato sta zajem in montaža zvoka enako pomembna kot sam vizualni posnetek. Video opremimo z zvokom iz kamere, prostorskim zvokom in zvočnimi efekti, dialogi in intervjuji, pripovedjo in seveda ustrezno glasbo.

Produkcija in režija

V tej fazi se video fizično posname v začrtanem planu na izbranih lokacijah. Prevzamemo odgovornost za umetniško podobo videa, nadzor nad tehnološko izdelavo videa ter gibalno in dramsko vodimo igralce.

Postprodukcija

Surove posnetke obdelamo na svež, inovativen način. Individualna obravnava vsakega projekta zagotavlja vsakemu končnemu izdelku unikatnost.


Oglejte si naše video projekte, pri katerih je Bluecam studio prevzel in opravil celotno produkcijo!